Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536

Հաշվետվություններ

 • Ա Մ Փ Ո Փ Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2022թ. առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1/, /հավելված 2/ docx () xlsx () xlsx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ docx ()
 • Ա Մ Փ Ո Փ Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2021թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ /հավելված 1/, /հավելված 2/ docx () xlsx () xlsx ()
 • 2022թ. ՀՈՒՆԻՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2022թ. ՄԱՅԻՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2022թ. ԱՊՐԻԼԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • ՀՀ ՏԿԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ docx ()
 • 2022թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒԼԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒՆԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՄԱՅԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ԱՊՐԻԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՄԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2021թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()