Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536

Հաշվետվություններ

 • 2020թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ docx ()
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • Ա Մ Փ Ո Փ Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2019թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1/, /հավելված 2/ docx () xls () xls ()
 • 2020թ. ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • 2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների տրանսպորտային միջոցների մասին docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ docx ()