Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536

Հաշվետվություններ

 • 2020թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒԼԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՄԱՅԻՍԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ԱՊՐԻԼԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՄԱՐՏԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ docx ()
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • Ա Մ Փ Ո Փ Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2019թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1/, /հավելված 2/ docx () xls () xls ()
 • 2020թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՀՈՒԼԻՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆԻՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՄԱՅԻՍԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2020թ. ՄԱՐՏԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • 2020թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • 2020թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ pdf ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ doc ()
 • Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի համակարգում գործող ՊՈԱԿ-ների տրանսպորտային միջոցների մասին docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ docx ()