Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 10-ից մինչև ապրիլի 12-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

21/04/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

N

Դիմորդներ

Տվյալ պաշտոնում նշանակված անձի

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան և համարը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

 

Անահիտ Արշակի Սարգսյան

AM 0356990

08.07.2011

001

Անահիտ Արշակի Սարգսյան

17.04.2019թ

N 11

 

 Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

19.04.2019թ.