Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի մշակման վարչությունում ներգրավված փորձագետի մասին

14/10/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պետական գույքի կառավարման ծրագրերի և իրավական ակտերի

մշակման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը

դիմած քաղաքացիների և որպես փորձագետ ներգրաված անձի վերաբերյալ

 

 

 

N

Դիմաց քաղաքացիների

Փորձագետի պայմանագիր կնքած անձ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Արտաշես Շավարշի Թառլամազյան

Արտաշես Շավարշի Թառլամազյան

11.10.2019թ.

N 16

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

14.10.2019թ.

Կցված ֆայլերը