Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

28/01/2024 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Արմինե Վրեժի Անտոնյան

Պետական գույքի հաշվառման և մշտադիտարկման վարչության պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին

Ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 22-3-25.5-Մ4-4)

 

Երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման

N 18-Ա, 20.01.2023թ.

Մինչև երեխայի երեք տարեկան լրանալը երեխայի խնամքի արձակուրդ

(25.01.2023թ.-21.10.2025թ.)