Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

04/10/2019 Հայտարարություններ

Պետական գույքի տնօրինման վարչության

պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր

պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 27-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

N

Դիմորդներ

Տվյալ պաշտոնում նշանակված անձի

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան և համարը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Սիրանուշ Արտաշեսի Շահազիզյան

AP 0563250

18.08.2016

003

02.11.1989թ.

Սիրանուշ Արտաշեսի Շահազիզյան

02.10.2019թ.

N 16

 

2.

Հեղինե Աշոտի Մուրադյան

006462725

06.11.2017

011

08.09.1993թ.

 

 

 

 

3.

Աշոտ Արամի Բագրատունի

006165377

03.08.2017

019

19.12.1995թ.

 

 

 

Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթի համաձայն  ստաժը չի բավարարում տվյալ պաշտոնի համար պաշտոնի անձնագրով սահմանված ստաժի պահանջներին

4.

Հասմիկ Անդրանիկի Ավետիսյան

AN0726541

26.11.2013

054

01.10.1980թ.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Պետական գույքի կառավարման կոմիտե                                                                                                                                                                                                   03.10.2019թ.