Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

16/09/2019 Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի

հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական

հաշվետվությունների և վճարումների բաժին փորձագետ

ներգրավելու համար

2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 12-ը

դիմած քաղաքացիների և որպես փորձագետ

ներգրավված անձի վերաբերյալ

 

N

Դիմաց քաղաքացիների

Փորձագետի պայմանագիր կնքած անձ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Գոհար Վարդգեսի Լևոնյան

Գոհար Վարդգեսի Լևոնյան

13.02.2019թ.

N 15

                                                                             

                                                                                  Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

                                                                                                                16.09.2019թ.

Կցված ֆայլերը