Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների մասին

21/11/2023 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում առկա քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնների համալրման համար քաղաքացիների կողմից  ներկայացված դիմումների վերաբերյալ

 

Կցված ֆայլը