Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

09/11/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Մելանյա Հայկի Պարոնյան

Պետական գույքի տնօրինման վարչության  գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժին

գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝

22-3-25.3-Մ2-8)

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 408-Ա, 19.10.2023թ.

Մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը` 16.10.2023թ. -03.03.2024թ.