Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի քարտուղարության փաստաթղթերի հաշվառման և նամակագրությունների բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների մասին

12/10/2023 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի քարտուղարության փաստաթղթերի հաշվառման և նամակագրությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-3-26.2-Մ4-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

N

դիմած քաղաքացիների

ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Սերինե Գորիկի Հովակիմյան

Սերինե Գորիկի Հովակիմյան

20.09.2023

N 1