Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

28/08/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Սվետլանա Վարազի  Ոսկանյան

Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին

Բաժնի պետ (ծածկագիր՝

22-3-25.4-Ղ4-4)

Երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման N 227-Ա, 29.06.2023թ.

Երեխայի խնամքի արձակուրդ (30.06.2023թ. -17.01.2026թ.)