Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

28/08/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Նաիրա Ստեփանի Հակոբյան

Քարտուղարության փաստաթղթերի հաշվառման և նամակագրությունների բաժին

Ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝

22-3-26.2-Մ4-1)

 

Երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման N 34-Ա, 03.02.2023թ.

Մինչև երեխայի խնամքի արձակուրդ (14.02.2023թ. -26.10.2025թ.)

2.

Էվելինա Գրիգորի Ստեփանյան

Քարտուղարության փաստաթղթերի հաշվառման և նամակագրությունների բաժին

Ավագ մասնագետի ժամանակավոր պաշտոն զբաղեցնող (ծածկագիր՝

22-3-26.2-Մ4-1)

 

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 193-Ա, 13.06.2023թ.

Մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ (12.06.2023թ. -29.10.2023թ.)