Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

01/07/2019 Հայտարարություններ

 

N

Անուն, ազգանուն

ՔԾ վերջին պաշտոնի անվանումը և ծածկագիրը

Կադրերի ռեզերվում գրանցման հրամանի համարը և ամսաթիվը

Կադրերի ռեզերվից հանելու հիմքը

Ընդհանուր

աշխատանքային ստաժը,

այդ թվում՝

քաղաքացիական

ծառայության ստաժը և

մասնագիտական

աշխատանքային ստաժը

1

Հակոբ Քոյլոյան

Պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի պետ (49-2.2-37)

N20-Ա, 16/01/2019

N138, 17/04/2019

Ընդ. ստաժ

10տարի 2ամ. 14օր

1.Մասնագիտ. ստաժ

5 տարի 3ամ. 13օր

2. Քաղ. ծառ. ստաժ

5 տարի 1ամ. 1օր

2

Մերի Եղիազարյան

Պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ (49-3.1-6)

N22, 16/01/2019

N43, 01/02/2019

Ընդ. ստաժ

1.Քաղ. ծառ. ստաժ

4 տարի 8ամ. 18օր

3

Աննա Հակոբյան

Պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ (49-3.3-4)

N23, 16/01/2019

N232-Ա, 16/07/2019

Ընդ. ստաժ

5տարի 7ամ. 22օր

1. Համայնք. ծառ.ստաժ

3 տարի 7 ամ. 18օր

2. Քաղ. ծառ. ստաժ

2տարի 23 օր

4

Հրաչյա Խաչատրյան

Պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (49-4.2-3)

N24, 16/01/2019

N222, 28/06/2019

Քաղ. ծառ. ստաժ

3 տարի 2 ամ. 23օր