Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

04/08/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Անահիտ Արտաշի Սարգսյան

Պետական գույքի տնօրինման վարչության  պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժին

գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝

22-3-25.3-Մ2-5)

Երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման N 369-Ա, 01.09.2021թ.

Մինչև երեխայի խնամքի արձակուրդ

03.09.2021 -02.06.2024թթ.