Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

17/08/2018 Հայտարարություններ

1. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում էՙ որ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պետական գույքի կառավարման քաղաքականության վարչության մեթոդաբանության և օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 49-2.3-71) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Բելլա Գեղամի Հակոբյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 17-ից  Բելլա Գեղամի Հակոբյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր:

 

2. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում էՙ որ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Անի Գրիգորի Պետրոսյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 17-ից  Անի Գրիգորի Պետրոսյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր:

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե /17.08.2018թ.