Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 12-ից մինչև ապրիլի 16-ը դիմած քաղաքացիների

23/04/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

N

ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան, համարը

Ծանուցում

1.      

Էդգար Վարազդատի Հայրապետյյան

AR 0286227

06.05.2017

012

25.10.1988

Ներկայացված աշխատանքային ստաժը չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

 

Ելնելով վերոնշվածից տեղեկացվում է, որ Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակում չի կատարվել: