Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

02/02/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Սվետլանա Վարազի  Ոսկանյան

Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին

Բաժնի պետ (ծածկագիր՝

22-3-25.4-Ղ4-2)

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 592-Ա, 27.12.2022թ.

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ (23.12.2022թ. -11.05.2023թ.)