Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

19/01/2023 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Արևիկ Հովհաննեսի Առաքելյան

Հաշվապահական հաշվառման և ‎ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժին

Բաժնի պետ (ծածկագիր՝

22-3-26.1-Ղ4-2)

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 522-Ա, 18.11.2022թ. Հրաման N10-Ա, 17.01.2023թ.

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ (14.11.2022թ. -17.04.2023թ.)