Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

30/11/2022 Հայտարարություններ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի քարտուղարության արտաքին կապերի և ինֆորմատիկայի բաժնի պետի (ծածկագիրը` 22-3-26.2-Ղ4-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին` ժամը 15:00-ին արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը քաղաքացիների չներկայանալու պատճառով չի կայացել