Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

20/09/2022 Հայտարարություններ

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Նաիրա Ստեփանի Հակոբյան

Քարտուղարության փաստաթղթերի հաշվառման և նամակագրություննեերի բաժին

Ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝

22-3-26.2-Մ4-1)

 

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 412-Ա, 12.09.2022թ.

Մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ (12.09.2022թ. -29.01.2023թ.)