Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

05/12/2018 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Լիլիթ Սերյոժայի Դանիելյան

Իրավաբանական վարչության հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժին

առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 49-4.1-37)

հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 139-Ա, 27.11.2018թ.

հղիության և ծննդաբերության ժամանակահատված

24.11.2018 -12.04.2019թ.