Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

29/08/2022 Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Արմինե Վրեժի Անտոնյան

Պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժին

Ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Մ4-4)

 

Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ

Հրաման N 379-Ա, 24.04.2022թ.

Մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ (23.08.2022թ. -10.01.2023թ.)