Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-49) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

07/12/2018 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

N

դիմած քաղաքացիների

ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Մելանյա Հայկի Պարոնյան

Մելանյա Հայկի Պարոնյան

06.12.2018

N7

 

                                                                                           Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

                                                                                                            07.12.2018թ.