Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. մրցույթի թեստավորման փուլի մասին

19/07/2022 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 22-3-25.4-Մ2-14) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հուլիսի 19-ին՝ ժամը 11:00-ին հայտարարված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը քաղաքացիների չներկայանալու պատճառով չի կայացել