Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

06/08/2018 Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի (49-1.1-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Անի Սուրենի Օբոսյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 6-ից  Անի Օբոսյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր: