Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմում ներկայացրած և հարցազրույցին մասնակցած քաղաքացիների վերաբերյալ

23/12/2021 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի

պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի ավագ 

մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմում

ներկայացրած և հարցազրույցին մասնակցած քաղաքացիների վերաբերյալ

2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 17-ը Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Մ4-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմում է ներկայացրել մեկ քաղաքացի` Անի Ժորայի Ադամյանը:

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին քաղաքացին ներկայացել է, բայց հրաժարվել է մասնակցել հարցազրույցին: