Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմումներ չներկայացվելու վերաբերյալ

25/11/2021 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից մինչև նոյեմբերի 24-ը Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պայմանագրերի կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-3-25.4-Մ4-4) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հրապարակված հայտարարությամբ քաղաքացիների կողմից դիմումներ չեն ներկայացվել: