ՀՀ ՏԿԵՆ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժին փորձագետ ներգրավելու համար 2019 թվականի փետրվարի 12-ից մինչև փետրվարի 20-ը դիմած քաղաքացիների և որպես փորձագետ ներգրավված անձի վերաբերյալ /պայմանագիր/, /հաշվետվություն/

27/02/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

 

N

Դիմաց քաղաքացիների

Փորձագետի պայմանագիր կնքած անձ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Աննա Երվանդի Ակտարյան

Աննա Երվանդի Ակտարյան

25.02.2019թ.

N 8

 

                                                                             Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

                                                                                                              27.02.2019թ.

Կցված ֆայլերը