Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

27/10/2021 Հայտարարություններ

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

հ/հ

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Ստորաբաժանման անվանում

Պաշտոն

(ծածկագիր)

Թափուր պաշտոն առաջանալու հիմք

Իրավական

ակտ

Ծանուցում

1.

Թադևոսյան Մերի Արծրունու

հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժին

ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 22-3-26.1-Մ3-1)

 

Երեխայի խնամքի արձակուրդ

Հրաման N 46-Ա, 08.02.2019թ.

Մինչև երեխայի երեք տարեկան լրանալը երեխայի խնամքի արձակուրդ

(12.02.2019 թ. -07.11.2021 թ.)