Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության մասնավորեցման նախապատրաստման և լուծարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-101) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 15-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

12/03/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

N

Դիմորդներ

Տվյալ պաշտոնում նշանակված անձի

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան և համարը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Պաշտոնի նշանակման իրավական ակտի

Ամսաթիվը

Պայմանագիր

1.

Կարեն Հրանտի Գալոյան

AS0507732

11.02.2019

008

08.02.1987թ,

Կարեն Հրանտի Գալոյան

20.03.2019թ

N 9

2.

Աշխեն Վասակի Կարեյան

AS0223530

11.06.2018

043

01.06.1989

 

 

 

3.

Անահիտ Մերուժանի Հակոբյան

005615927

13.10.2017

012

07.05.1993

 

 

 

 

 

        ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                            ԱՆԻ ՕԲՈՍՅԱՆ

 

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

22.03.2019թ.