Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 (11) 523536


Հայտարարությունների արխիվ

Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 3-ից մինչև ապրիլի 5-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

09/04/2019 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

N

ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

Անձնագրի սերիան, համարը

Ծանուցում

1.      

Արմեն Ժորայի Հովհաննիսյան

000946160

21.01.2013

043

Հրաժարվել է կնքել պայմանագիր, այլ աշխատանքի անցնելու պատճառով

2.     

Կարեն Աշոտի Բադալյան

006236608

01.12.2017

050

Ներկայացված աշխատանքային ստաժը չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

3.     

Կարեն Էդվարդի Կոստանդյան

AK 0463851

12.03.2010

019

Ներկայացված աշխատանքային ստաժը չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

 

Ելնելով վերոնշվածից տեղեկացվում է, որ Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակում չի կատարվել:

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

10.04.2019թ.