Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Հայտարարություններ

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի պետի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացրած դիմումների թվի մասին

05/05/2021 Հայտարարություններ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի պետի թափուր պաշտոնի համար (ծածկագիր՝ 22-3-25.3-Ղ4-3) հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացրած դիմումների թվի մասին

Կցված ֆայլը