Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Շենք, շինությունների ընդհանուր տարածքների սպասարկում և ծառայությունների մատուցում

Պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի սպասարկումն իրականացվում է.

  • ոչ կառավարական թվով 6՝ Երևան քաղաքի Արշակունյաց 4, Իսահակյան 28, Սարյան 22, Արմենակյան 129, Տիգրան Մեծի 4, Զաքիյան 10 հասցեների պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերում՝ ընդհանուր օգտագործման տարածքների, ճարտարագիտական ցանցերի ու համակարգերի, տեխնիկական սարքերի ու սարքավորումների ամբողջական շահագործման եղանակով, համաձայն ՀՀ կառավարության 2012 թ. ապրիլի 5-ի թիվ 449-Ն և 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1515-Ն որոշումնների պահանջների,
  • Կառավարական 2-րդ (Վազգեն Սարգսյան 3, 3/3, 3/8) և Կառավարական 3-րդ շենքերի ամբողջական շահագործման եղանակով, համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման պահանջների։