Տառատեսակի չափը

A
A
A

Տառատեսակի չափը

A
A
A

Նորություններ

Աճուրդի մասնակցության սակագները

18/09/2018 Նորություններ

Պետական  գույքի  կառավարման  կոմիտեի  կողմից, 2018թ.  սեպտեմբերի 17-ից  հետո,  պետական կառավարչական հիմնարկներին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված օտարվող գույքի հայտարարված աճուրդների համար աճուրդի մասնակցության վճարի չափը սահմանված է`

գույքի գնահատված արժեքը մինչև 10000 դրամը ներառյալ կազմելու  դեպքում՝ 500 (հինգ հարյուր) դրամ.

 

գույքի գնահատված արժեքը 10000-ից բարձր մինչև 50000 դրամը ներառյալ կազմելու  դեպքում՝ 1000 ( հազար) դրամ.

 

գույքի գնահատված արժեքը 50000-ից բարձր մինչև 150000 դրամը ներառյալ կազմելու  դեպքում՝ 5000 (հինգ հազար) դրամ.

 

գույքի գնահատված արժեքը 150000-ից բարձր մինչև 300000 դրամը ներառյալ կազմելու դեպքում՝ 10000 (տասը հազար) դրամ.

 

գույքի գնահատված արժեքը 300000-ից բարձր մինչև 500000 դրամը ներառյալ կազմելու դեպքում՝ 15000 (տասնհինգ հազար) դրամ.

 

գույքի գնահատված արժեքը 500000 դրամը գերազանցելու դեպքում՝ 20000 (քսան հազար) դրամ.

 

Մասնակցության վճարը չի ներառվում գույքի առաջարկված գնի մեջ և անկախ սակարկության արդյունքներից  չի  վերադարձվում: