Комитет по управлению государственным имуществом

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+374 (11) 523536

Отчеты

 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • Ա Մ Փ Ո Փ Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2021թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների վերաբերյալ /հավելված 1/, /հավելված 2/ docx () xlsx () xlsx ()
 • xlsx ()
 • 2022թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • 2022թ. ԱՊՐԻԼ ԱՄՍՎԱ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ xlsx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ docx ()
 • ՀՀ ՏԿԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ docx ()
 • docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2022թ. ՄԱՅԻՍ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • docx ()
 • 2022թ. ՄԱՐՏ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • docx ()
 • 2022թ. ՀՈՒՆՎԱՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()
 • 2021թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ docx ()