ՀՀ ՏԿԵՆ

State Property Management Committee

HOT LINE

+374 (11) 523536

Search

State property on the map


  • Sale of movable property (13)
  • Sale of real property (5)
  • ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ են` ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Հարավային թաղամաս, Սպանդարյան փողոց թիվ 47/3 հասցեում գտնվող 273.01քառ. մետր մակերեսով անշարժ գույքը , ինչպես նաև շենքի զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասից ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող 515.9 քառ. մետր մակերեսով հողամասը /04.03.2020թ./
  • Lease of real property (2)
  • Other (5)

Contact Us