MTAI OF RA

State Property Management Committee

HOT LINE

+374 (11) 523536

Search

State property on the map


  • Sale of movable property (8)
  • Sale of real property (5)
  • ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ` ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հովք գյուղի 4-րդ փող., 2/3 հասցեում գտնվող «Ընդերքաբանի Արեգի տեղամաս» ՓԲԸ-ի 100 տոկոս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը (20 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը՝ 15065 դրամ անվանական արժեքով) /30.04.2021թ./
  • Lease of real property (11)
  • Վարձակալության է տրամադրվում Երևան քաղաքի Դավթաշեն 4֊րդ թաղամասում գտնվող «Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի անվան թիվ 196 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված շենքի 1-ին հարկից 339.8 ք.մ մակերեսով տարածքը / 29.04.2021թ./
  • Other (8)
  • ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ՝ ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին ամրացված շարժական գույքերը /29.04.2021թ./

Contact Us